Čuveni Rade Šerbedžija priredio više od koncerta u Sarajevu

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Stvarno nevjerojatan umjetnik!

Da je Amer ili Brit, tri Oscara bi do sada imao... al eto nije, srecom po njega a i po nas...

Dobar umjetnik stare škole vrlo profinjene ćudi i izrazito nadaren baš za takve stvari

Neznam tačno ali mislim da mu je kćerka pošla sličnim vodama,

Uglavnom Rade imaj na umu da ovo su sada drugačija vremena

Rade, ti si zaista vrhunski i talentirani umjetnik i ako te bilo ko bilo gdje od vlasti u bilo kojoj državi pogotovu na Balkanu pokuša vrbovati, manipulirati ili uvući u neke od političkih ili nekih drugih ideoloških muljaža ti nastoj sva ta sranja izbjeći. Moderna EU regulativa sada ima zaista odlične i vrlo moćne mehanizme da zaštiti svakoga pojedinca od manipulacija u smislu pritisaka zbog izjašnjavanja po pitanjima ideologije, nacije i slično. Konkretno, uveli su u EU kategoriju po pitanju nacionalnog izjašnjavanja "ostali" i kad se tako izjasnisniš po pravilu razna stranačka paščad pobudali i zapijeni a kad se smire pa krenu pametovati sa potpitanjim tipa "koji ostali" ti se samo metni lud i reci "zaostali". To na njih djeluje baš kao što veterinar dadne moćnu injekciju džukcu da ga popusti bijesnilo.

/ Najnovije