Naša tema | BiH će do ljeta dobiti novih 11 km autoceste: Saznajemo i kreće izgradnja tunela Prenj

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Role

Ako ovaj cijeli sjeverni dio bude završen do sredine 2026. godine treba ima kapu skinuti i zaista se radi dinamično na tom dijelu.

koridor

***

Jolpaz

Matematika je slijedeća. Kradu se milioni i pohlepno trpaju u džepove. Ako/kad se ovo ne-daj-Bože završi ovaj će izvor presušiti. Dakle LOPOVIMA koji kradu i koji UPRAVLJAJU ovim poslom, je u interesu da se ovo nikada ili što kasnije završi. Eto zašto se rokovi toliko probijaju.

/ Najnovije