! / Šef misije OSCE-a u BiH: Uspjeh bh. pravosuđa ne zavisi od međunarodne zajednice

03. 07. 2019. u 17:06:00 B. R.

Shares: 13

Institucija koja je dala značajan doprinos demokratizaciji Bosne i Hercegovine je Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE).

Razgovarao: Benjamin Redžić

Bez obzira na to što je institucija kojoj je prioritet sigurnost jedne zemlje, nije izostao njen angažman u različitim društvenim djelatnostima.

Ukazuje i doprinosi iznalaženju odgovarajućih rješenja za probleme u Bosni i Hercegovini u procesu integracije u Evropsku uniju.

Izazovi s kojima se trenutno suočava Bosna i Hercegovina, a koji su izazvali znatnu reakciju javnosti su bili povod razgovora sa šefom misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Bruceom G. Bertonom.

Za portal Radiosarajevo.ba je govorio o odluci vlasti RS-a da odustane od formiranja rezervnog sastava policije odnosno da formira Žandarmeriju kao dopunu aktivnom sastavu policije, navodnim aferama koje se dovode u vezu sa pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini, objavljivanju registru osoba koje su zaposlene u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo, izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima u sarajevskom kantonu i da li vjeruje da domaći političari imaju volju da bez pritiska sa strane odlučuju na način kako građani odlučuju od njih.

Radiosarajevo.ba: Vlast RS-a je odustala od formiranja rezervnog sastava policije. Ipak, namjera je da osnuje Žandarmeriju kao dopunom aktivnog sastava policije. Kakav je stav OSCE-a o ovoj namjeri Republike Srpske?

Berton: Odustajanje od izmjena i dopuna Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima RS-a koje se odnose na uspostavljanje jedinice rezervnog sastava policije se može smatrati pozitivnim korakom, a također smatramo da bi uspostavljanje takvih jedinica samo dovelo do stvaranja još većeg nepovjerenja u državi. Odustajanje od planova da se u Federaciji BiH formira slična jedinica je također dobra vijest.

U ovom trenutku nemamo dovoljno informacija o tome šta predstavlja promjena imena Jedinica za podršku u "Žandarmerija" niti šta ona iziskuje u praksi. Pažljivo ćemo pratiti razvoj događaja, zajedno sa drugim međunarodnim akterima.

Bruce G. Berton - undefined

Foto: Dženan Kriještorac / Radiosarajevo.ba: Bruce G. Berton

U duhu sveobuhvatnog pristupa sigurnosti, koji se također zasniva na saradnji, a imajući u vidu propisane pravne nadležnosti, napore usmjerene ka povećanju sigurnosnih kapaciteta i unapređenju sveobuhvatne sigurnosti treba provoditi u bliskoj koordinaciji i saradnji sa svim nadležnim sigurnosnim akterima u BiH. Takav pristup također zahtijevaju postojeće politike djelovanja i preuzete međunarodne obaveze. Dva značajna primjera su Sigurnosna politika BiH i OSCE-ov Kodeks ponašanja u vojno-političkim aspektima sigurnosti.

Uz blisku koordinaciju svih nadležnih aktera u BiH, bilo kakvi napori usmjereni ka povećanju sigurnosnih kapaciteta trebaju poštivati prihvaćene standarde zaštite ljudskih prava.

Misija se nada da vlasti RS-a ostaju predane izgradnji povjerenja i unutar RS-a i u cijeloj BiH, istovremeno imajući na umu potencijalno negativnu percepciju ili posljedice koje dolaze kao rezultat njihovog djelovanja i odluka.

Radiosarajevo.ba: Tema koja je sedmicama u središtu pažnje javnosti su dešavanja u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Afere koje se dovode u vezu sa rukovodstvom ove institucije, pa i samim predsjednikom Milanom Tegeltijom je dodatno smanjilo povjerenje građana u pravosuđe. Međunarodne institucije su uložile velike napore, što znači i veliki novac za pravnu državu Bosnu i Hercegovinu. Za mnoge su spomenute afere pokazatelj da međunarodne institucije do sada nisu uspjele u toj namjeri. Da li ste saglasni s tim stavom?

Berton: Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, kao i naše kolege iz međunarodne zajednice, ulaže velike napore u pružanje podrške pravosuđu BiH u jačanju vladavine prava putem aktivnosti koje imaju za cilj da izgrade kapacitete pravosudnih institucija na svim nivoima. Ovdje je ključna riječ "podrška", što znači da domaće institucije treba i dalje da budu odgovorne za proces reforme pravosuđa. Sva uložena finansijska i tehnička podrška, neće učiniti taj sistem uspješnim bez snažne predanosti i potpune odgovornosti domaćih aktera i građana za taj proces. Uspjeh pravosudnog sektora zavisi od istinske i istrajne predanosti svih institucija, njihovih uposlenika i građana, a ne od međunarodne zajednice.

Berton: OSCE ne može da bira ili smjenjuje članove VSTV-a

Ovo pitanje nikada nije bilo važnije nego sada, u svjetlu posljednjih dešavanja u vezi sa Vijećem. Zahtjevi za odgovornošću, koji dolaze od građana, često su nailazili na odbijanje pod izgovorom miješanja u nezavisnost pravosuđa. Stoga je od ključne važnosti da ne miješamo nezavisnost pravosuđa i odgovornost u ovom kontekstu. Odgovornost u ovom smislu znači odgovornost prema građanima i drugim tijelima vlasti za nečije privatne i profesionalne akcije. Odgovornost je blisko povezana sa integritetom i transparentnošću, a svi zajedno predstavljaju ključne elemente neophodne za izgradnju povjerenja javnosti u rad pravosudnih institucija.

To može biti i jeste lako uskladiti sa nezavisnošću pravosuđa, koja se odnosi na neprimjereni pritisak na pojedince koji obavljaju pravosudne dužnosti ili na institucije u vezi sa pitanjima donošenja presuda. Stoga nezavisnost pravosuđa treba služiti za očuvanje vladavine prava, a ne ličnih interesa. Nezavisnost pravosuđa ne znači totalni izostanak odgovornosti. Slobodni i raznovrsni mediji i otvorena javna debata su ključni i za odgovornost i za nezavisnost pravosuđa.

Bruce Berton  - undefined

Foto: Dženan Kriještorac / Radiosarajevo.ba: Bruce G. Berton

Uopćeno gledano, vidimo da poštivanje vladavine prava u BiH se još uvijek suočava sa određenim izazovima. Ustavni i zakonodavni okvir pravosuđa BiH je još uvijek nekompletan, a neophodne reforme su blokirane. Njegova nezavisnost i efikasnost još nisu osigurani, a također je ono sve više izloženo direktnim napadima, kao i drugim, suptilnijim oblicima miješanja u njegovu nezavisnost.

Građani zaslužuju nepristrasno i nezavisno pravosuđe. To se može postići samo ako članovi svih pravosudnih institucija predstavljaju primjer najviših etičkih i profesionalnih standarda.

Radiosarajevo.ba: Nedavno je Vlada Kantona Sarajevo objavila registar osoba koje su zaposlene u javnom sektoru, a koji sadrži podatke koji su u interesu javnosti. To je predstavljeno kao veliki iskorak ka transparentnosti u radu javnog sektora. Međutim, svi ostali kantoni odnosno nivoi vlasti to još nisu učinili. Dojam je da uopšte ne razmišljaju o tome. Možemo li očekivati da će OSCE biti inicijator za formiranje sličnog ili istog registra i za ostale dijelove Bosne i Hercegovine?

Berton: Pokretanje javnog registra predstavlja pozitivan razvoj događaja u borbi protiv korupcije, što je pomoglo otkrivanju nekoliko slučajeva sukoba interesa. Taj registar će doprinijeti transparentnijem procesu zvaničnih imenovanja i ojačati integritet, objektivnost i nepristranost zvaničnika koji obavljaju javne funkcije, time jačajući povjerenje građana u institucije Kantona. Drago nam je što možemo vidjeti kontinuirane napore u ovoj oblasti, imajući u vidu nedavno pokretanje registra koji sadrži informacije o imovini nositelja javnih funkcija u Kantonu Sarajevo.

OSCE, Ambasada SAD i Delegacija EU pohvalila rad Vlade KS

Misija pruža podršku timovima i institucijama za borbu protiv korupcije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini i primjećujemo sve veći interes drugih nivoa i drugih općina i kantona da uvedu slične mjere. Rad Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije može poslužiti za primjer drugim vladama, a Misija OSCE-a u BiH izražava svoju spremnost i volju da im pruži podršku u njihovim naporima.

Bruce Berton - undefined

Foto: Nedim Grabovica / Radiosarajevo.ba: Bruce G. Berton

Radiosarajevo.ba: Na posljednjoj sjednici je Skupština Kantona Sarajevo usvojila izmjene i dopune Zakona o unutrašnjim poslovima. Vlast u ovom kantonu tvrdi da je riječ o Zakonu kojim će se profesionalizirati policija, dok s druge strane opozicija tvrdi da je to pravno rješenje kojim se policija stavlja pod stranačku kontrolu. Je li ovo zaista dobar pravni okvir za rad sarajevske policije ili je ipak korak unatrag?

Berton: Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini pozdravlja svako zakonodavno rješenje kojim se pruža podrška nezavisnosti, profesionalizmu i efikasnosti različitih policijskih tijela. Međutim, bilo kakve predložene izmjene i dopune relevantnih zakona moraju dovesti do suštinskih, a ne kozmetičkih promjena.

Misija razumije da je Sindikat policije izrazio zabrinutost u vezi sa usvojenim izmjenama i dopunama. Nažalost, usvajanje izmjena i dopuna po hitnom postupku nije omogućilo širu javnu diskusiju. Vremenom će se pokazati uticaj i održivost osporavanih izmjena i dopuna.

Radiosarajevo.ba: Svjedoci smo da se od završetka rata vrlo teško postižu politički dogovori, konsenzusi u Bosni i Hercegovini. Velike promjene su se dešavale uglavnom kada je postojala inicijativa i pozitivni pritisak međunarodnih institucija. Od trenutka kada je prepušteno da se odluke donose isključivo dogovorom domaćih političara, dojam je da u Bosni i Hercegovini izostaju promjene u korist većine građana. Da li zaista vjerujete da domaći političari imaju volju da bez pritiska sa strane odlučuju na način kako građani očekuju od njih?

Berton: Bosna i Hercegovina se suočava sa zastojem jer njene političke vođe nisu sposobne – ili možda tačnije – nisu voljne da dođu do kompromisa. Vođe koriste negativnu retoriku i retoriku podjela da šire strah i da skrenu pažnju građana sa stvarnih pitanja koja su ljudima važna. Takvo ponašanje predstavlja ogromnu prepreku napretku.

Berton: Inicijativa SDA odvraća pažnju od stvarnih potreba građana

Građani zaslužuju bolje, oni zaslužuju vođe koje su voljne govoriti o važnim pitanjima. U suprotnom će nastaviti da gube povjerenje u tijela vlasti i institucije, što već vidimo po broju ljudi koji napuštaju ovu državu.

Međunarodni akteri će nastaviti pokušavati da doprinesu preokretu takvih negativnih trendova, omogućavajući i pružajući podršku onima koji žele da sarađuju, osiguravajući da rješenja budu u najboljem interesu svih građana Bosne i Hercegovine.

KOMENTARI (1)