Preminuo poznati sarajevski kazandžija Omar Krasnić

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Nounaru, je li ti citas sta napises??

¨¨Svoj životni vijek posvetio je obradama metala, bakra, aluminija i ostalih metala¨¨...........¨¨metala, bakra, aluminija i ostalih metala¨¨ Jesi li ti pijan, ili si glup, nounaru?

?

Od cega je umro?

Hamo

>>Od cega je umro? Da se nije vakciniso još bi bio živ.

Ljiljan

Lijepe riječi su ukras

/ Najnovije