Nermin Muzur: Zalagat ćemo se za depolitizaciju državnih službenika

/ Komentari (8)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Xxx

Pripadnik politicke partije se zalaze za depolitizaciju drzavnih sluzbenika, a kandiduje se za upravo tu funkciju. Pa kako ces doci do te pozicije ako nisi clan politicke partije, moroncinoooooo

Power

Treba na Ilidži promjeniti muziku. Samo one cajke i radodajke i izvršiti deratizaciju i dezinfekciju. Treba napraviti tramvaj do Rakovice i Tarčina. Omladini dati da se nečim zanima pa da pošumljavaju Igman i Bjelašnicu. Naparviti još mostova preko Željeznice i još jedan Rimski most radi turista. Napraviti dva filtera radi zagađenja , jedan na granici sa Ilijašem a jedan prema Sarajevu negdje oko bivšeg ,,Standarda''. Napraviti još poslovnih prostora jer je ovo malo za toliko grupa koje uzimaju reket.

Balansba

Ako su ti "strucnjaci" i "eksperti" ko' Muzur, mrka nam je kapa!#@

hzt

nećeš ti ništa, nemaš šansi.

Saraj Bosna

Nas mali Nerko nakon kataloske prodaje Loreala, prezentovanim "menadzerskom pozicijom", visoko poletio... Dokle vise sa ovak'im?!

lala2

Ti nama mozes samo dohakat

JA1

Ja sto su se placeni SDA botovi okomili, prpa aa? NISMO SVI ISTI. Lijepo je gledat koliko se trude da oblate svakog protukandidata

Rješenje

Tačno je da su ovi na vlasti lopovi, i da to treba mijenjati. Ali nemamo u ponudi ništa bolje i poštenije. Ovi što se nude, žele isto to, samo da se dočepaju vlasti. Ne vidim rješenje, osim da ovim na vlasti se srežu plate na minimalac, pa neka rade onda. Niko se neće gurati u politiku tada iz interesa.

/ Najnovije