General Dudaković: Daleko sam bolje... Do pobjede!

/ Komentari (8)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Koel

Sretno generale hrabro samo kao sto smo i 95 oslobadjali sanski most udarnicki i hrabro

Petar I

Do pobjede i zatvora. Sretno generale u zatvoru.

Neko iz mase

Sretno generale :)

Koel

Petar 6 mozete genocidasi samo sanjati i imati vlazne snove

vb

Do pobjede, kao i 1995, SILO NEBESKA! SRETNO!

Milan1

Samo ti ozdravi, Atife, "Silo nebeska" pa na doživotnu robiju za zločine koje ti vojska uradi.

Me

Neće se valjda izvući tako lako, da umre!

Zlocinac i kukavica

Trailer filma o atifu dudakovicu: https://youtu.be/KuBsEtkoIJo Link za komplet film sa emisijom o ovom "heroju": https://youtu.be/GI1TYsbrW9I

/ Najnovije