Erduan Kafedžić: Uskoro šaljemo prijave Tužilaštvu!

5
Faruk Vele
Erduan Kafedžić: Uskoro šaljemo prijave Tužilaštvu!
Foto: A. K. / Radiosarajevo.ba / Erduan Kafedžić

Korupcija narušava povjerenje građana u javne institucije, te predstavlja generator socijalne nepravde izazvane diskriminacijom koju proizvodi, kaže u intervjuu za Radiosarajevo.ba šef Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Erduan Kafedžić. 

Oči javnosti odavno su usmjerene ka ovom Uredu, a posebno od dolaska bivšeg američkog tužioca Erica Larsona, koji je primijetio da Bosna i Hercegovina umire zbog nivoa korupcije. 

U razgovoru za naš portal Kafedžić otkriva koji sektori su posebno fokus Ureda i kada se mogu očekivati prijave, odnosno optužnice. 

Radiosarajevo.ba: Dr. Kafedžić, Vaš Ured je nedavno predstavio Analizu antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru Kantona Sarajevo, kakvi su njezini odjeci? 

Kafedžić: Analiza sadrži prikupljene podatke o realizaciji aktivnosti Ureda iz domena borbe protiv korupcije, te ukazuje na određene manjkavosti sistema borbe protiv korupcije u Kantonu Sarajevo. Nadalje, Analiza sadrži i prijedlog pravnih rješenja, čijim bi se donošenjem značajno ojačao antikoruptivni sistem Kantona Sarajevo. 

Zaključci iz Analize ukazuju na potrebu pravnog normiranja i uspostavljanja provodivog sistema otkrivanja i rješavanja pojave sukoba interesa u Kantonu Sarajevo, uspostavu zakonske zaštite prijavitelja korupcije (zviždača - uzbunjivača), donošenju propisa o zabrani nepotizma i stranačkog zapošljavanja u javnom sektoru Kantona Sarajevo i propisa kojim se, na jedan potpuno drugačiji način, uređuje dodjela sredstava neprofitnim organizacijama i udruženjima iz Budžeta Kantona Sarajevo

Analiza predstavlja jedan od mehanizama Ureda za prevenciju korupcije, kao i informisanje nadležnih institucija i javnosti o detektovanim koruptivnim aktivnostima i rizicima. Napori i aktivnosti u borbi protiv korupcije, koje je preduzeo i svakodnevno preduzima Ured, prepoznati su u javnosti kao pozitivan i svijetli primjer, te će shodno tome, Ured i u budućnosti sačinjavati i prezentirati ovakve ili slične analize, a sve sa ciljem kako bi opravdali povjerenje koje nam je ukazano od strane građana, i koje svakim danom sve više raste. 

Ured očekuje da će Analiza, zajedno sa drugim aktivnostima Ureda, u konačnici doprinijeti kreiranju efikasnog pravnog okvira iz domena borbe protiv korupcije. 

Generator socijalne nepravde 

Radiosarajevo.ba: Posljednjih godina primili ste više od 1.000 prijava od kojih je tek 200-tinjak njih bilo neosnovano. Eric Larson, bivši američki tužitelj, koji sada djeluje pri Vašem Uredu, kaže ovih dana da Bosna i Hercegovina doslovno "umire zbog korupcije". Da li je korupcija danas bojno polje za opstanak zemlje? 

Kafedžić: Općepoznata činjenica je da korupcija narušava povjerenje građana u javne institucije, te predstavlja generator socijalne nepravde izazvane diskriminacijom koju proizvodi. 

Veliki broj zaprimljenih prijava je najbolji pokazatelj stanja u institucijama sistema, stanja društva uopće i svakodnevnih problema sa kojima se susreću građani. Korupcija jeste sistemsko pitanje i pri njenom suzbijanju treba poći od zahvata u sektorima koji su najviše ugroženi. 

Radiosarajevo.ba: Larson je, također, najavio je uskoro optužnice za korupcije iz Tužilaštva Kantona Sarajevo. Koliko optužnica se može očekivati u skorijem periodu i da li će među njima biti i poznatih imena? 

Eric Larson - undefined

Foto: A. K. / Radiosarajevo.ba: Eric Larson

Kafedžić: Ured u okvirima vlastite nadležnosti postupa u više predmeta koji su vezani za postupak provjere diploma uposlenih u institucijama Kantona Sarajevo, predmeta iz oblasti prostornog uređenja i građenja, kao i predmeta iz oblasti zapošljavanja, koji će u konačnici biti dostavljeni na postupanje nadležnom tužilaštvu. 

Radiosarajevo.ba: Bojite li se, ipak, da bi u sistemu pravosuđa kojeg imamo, uzimajući dakle u obzir sve što se dešava u pravosudno-sigurnosnom sistemu, ogroman rad kojeg ulažete, ipak, mogao biti, da se tako izrazim, "bačen u vjetar" ukoliko Vaš Uredne budu pratila tužilaštva? 

Kafedžić: Efikasna borba protiv korupcije neminovno podrazumijeva puni angažman, koordinaciju i saradnju svih relevantnih institucija koje u svojim nadležnostima imaju borbu protiv korupcije, od istražnih, tužilačkih do pravosudnih. 

Ured je uspostavio mehanizam saradnje sa nadležnim tužilaštvom, i kontinuirano radi na razvijanju ove saradnje, kako bi ona dala što bolje rezultate. Također, Ured svakodnevno prati i analizira statuse svojih predmeta dostavljenih nadležnom tužilaštvu na postupanje. 

Zapošljavanje u obrazovanju 

Radiosarajevo.ba: Ured u sklopu Analize navodi da se po vrsti nepravilnosti najviše prijava odnosi na proces zapošljavanja (33 posto prijava). Primijetili ste da je korupcija u zapošljavanju jedan od najvećih problema, a posebno u obrazovanju. Kako se manifestira ta praksa i kako do rješenja ovog problema? 

Kafedžić: Najveći broj prijava korupcije koji je Ured zaprimio odnosi se na nepravilnosti u procesima zapošljavanja u javnom sektoru Kantona Sarajevo, a što je jasan indikator prisustva korupcije u ovim procesima.

Erduan Kafedžić - undefined

Twitter: Erduan Kafedžić

Tačan stepen raširenosti i intenzitet korupcije pri zapošljavanju u javnim institucijama je teško utvrditi, ali postoji percepcija da je korupcija u ovim procesima prisutna. 

Posebno zabrinjavaju koruptivne prakse pri zapošljavanju u javnim obrazovnim i zdravstvenim institucijama, zbog općedruštvene važnosti ovih sektora. 

Transparentno i odgovorno zapošljavanje u javnom sektoru podrazumijeva donošenje novih reformskih zakona i podzakonskih akata, a prevashodno donošenje Zakona o zabrani nepotizma i stranačkog zapošljavanja u Kantonu Sarajevo, kao efikasnog alata za prevenciju korupcije u oblasti zapošljavanja. 

Radiosarajevo.ba: Šta će biti sa konkretnim slučajevima koje navodite u Analizi, recimo, "drskog direktora škole" koji je imao lažnu diplomu iz inozemstva i drugim slučajevima? 

Kafedžić: U svim slučajevima gdje utvrdimo da postoji nepodudarnost između podataka iz personalnih dosjea i podataka o izdatim diplomama koje Ured prikuplja od strane obrazovnih ustanova, podnosimo krivične prijave nadležnom tužilaštvu, zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo "Krivotvorenje isprave" iz člana 373. Krivičnog zakona Federacije BiH. To je praska koju smo već ustanovili. 

Radiosarajevo.ba: Primijetili ste i praksu gdje političari skrivaju imovinu. Koliko je toga u stvarnosti? Do kakvih ste saznanja došli, nekih posebno upečatljivih primjera i šta ste poduzeli s tim uvezi? Da li bi takvi političari mogli da trpe ozbiljnije sankcije? 

Kafedžić: Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo (Zakon) je novi, jedinstven propis u pravnom prostoru BiH, koji postoji samo u ovom kantonu. 

Ured je ovim Zakonom ovlašten da vršiprovjeru podataka o imovini nosioca javnih funkcija. 

Kako je riječ o novom zakonu, značajan broj nosioca javnih funkcija, upravo iz ovog razloga i nepoznavanja odredbi istog, nije postupio na način i u rokovima koje ovaj zakon predviđa. S tim u vezi, Ured je u toku 2020. godine izdao 227 prekršajnih naloga nosiocima javnih funkcija zbog kršenja zakona. Protiv nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo koji povrijede odredbe Zakona, za povrede koje imaju obilježja krivičnog djela, Ured će podnijeti krivične prijave nadležnom tužilaštvu. 

Značaj američke podrške 

Radiosarajevo.ba: Evo spominjali smo gospodina Larsona, koliko je značajna američka podrška borbi protiv korupcije u našoj zemlji? Čini se da su oni ispravno procijenili da je to rak-rana našeg društva? 

Kafedžić: Podrška koju Sjedinjene Američke Države pružaju našoj zemlji u borbi protiv korupcije je iznimno značajna, a njihova procjena o negativnom uticaju korupcije po naše društvo sasvim ispravna. 

Kad je riječ o aktivnostima Ureda, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji kontinuirano podržava naš rad i pruža nam različite vidove pomoći u realizaciji naših aktivnosti. Kao značajan vid pomoći Ambasade smatramo i angažman gospodina Erica Larsona u Uredu. 

Njegov doprinos u kreiranju  sistemskih rješenja koja znače prevenciju i otkrivanje manifestovane korupcije, strateško savjetovanje o sistemskim reformama, mentorstvo, te pružanje stručne podrške na domaćem i međunarodnom planu je od iznimnog značaja. 

Radiosarajevo.ba: S obzirom da korupcija nije samo pitanje Kantona Sarajevo, postoje li razmišljanja o proširenju, eventualno, ovlasti Vašeg ureda, metoda rada ili osnaživanju i uvezivanju sličnih institucija na državnoj ili entitetskoj razini? Naravno, da sve to bude funkcionalno, mada vjerujem da bi političari rado zaobišli tu temu... 

Kafedžić:  Svakako da korupcija nije pitanje samo Kantona Sarajevo, riječ je o transnacionalnoj pojavikoja pogađa sve države i društva. Ovo čini međunarodnu i lokalnu saradnju na njenom sprečavanju i suzbijanju neophodnom. 

Kad je riječ o nadležnostima Ureda, potrebno je istaknuti da je Ured stručna služba Vlade Kantona Sarajevo, te o našim nadležnostima odlučuje Vlada iSkupština Kantona Sarajevo. Ured ostvaruje saradnju sa drugim antikorupcijskim tijelima, agencijama za provođenje zakona i tužilaštvima u našoj državi. Ono što daje nadu je da i drugi kantoni počinju sa osnivanjem profesionalnih tijela, kojima je primarna nadležnosti borba protiv korupcije. 

Borba protiv korupcije traži učešće građana

Kafedžić je, na koncu, uputio i poruku građanima Bosne i Hercegovine: 

"Korupcija predstavlja društveno neprihvatljivu pojavu, u suprotnosti je sa pozitivnim zakonskim propisima i predstavlja devijaciju temeljnih društvenih načela. Uspješna borba protiv korupcije traži aktivno sudjelovanje građana i saradnju građana sa institucijama sistema, koje su opredijeljene borbi protiv korupcije".

Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacije za Android | iPhone i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.

/ Najčitanije

/ Komentari

Prikaži komentare (5)

/ Povezano

/ Najnovije