Saznajemo: Adis Ahmetović dolazi na Sarajevo Film Festival

/ Komentari (11)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

hahahahabha,

*******og klokana, ahahahaha

hahahahabha,

*******og klokana, ahahahaha ka hahahahabha, haha, škate jetinabali

Rma

Najbolji covjek u zadnjih deset godina

adis amebović zvani POKVIĆ!

Najbolji covjek u zadnjih deset godina ka Rma tako ti isila i reis-sda?

Iskreno

Gdje glumi ovaj? Ahahahaha

***

***

Boske

Adis ,hajde kad se budeš vraćao u Deutshland povedi i ovog Plenkovićevog potrčka Schmidta sjeme mu hebem nac.....ko.Ovaj bi obnavljao NDH sa Čovićem i kompanijom.

KO

****

Aaaa

Svi pred pozoriste da docekamo ovog mulca

Panzer

Dolazi po instrukcije kod reisa i Bakira

Novinar Salko

Hicin podmladak koji pomalo nabada tzv bosnjacki jezik dolazi u bliskoistocnu kasabu. Jesam li nesta preskocio?

/ Najnovije