Kolumnistice / Larisa Gavran: Obiteljski liječnici na prvoj liniji fronta u doba pandemije

19. 05. 2020. u 13:44:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 158

Svjetski dan porodičnih/obiteljskih doktora (eng. World Family Doctor Day-FDD) obilježava se 19. svibnja svake godine počev od 2010. godine  kada ga je WONCA (eng. World Organization of Family Doctors) prvi put proglasila i postao je dan kada se ističe uloga i doprinos porodičnih/obiteljskih liječnika u zdravstvenim sustavima širom svijeta. Događaj je prekrasna prilika da se prepozna središnja uloga naše specijalizacije u pružanju osobne, sveobuhvatne i kontinuirane zdravstvene zaštite za sve naše pacijente. To je ujedno i prilika da se proslavi napredak koji je postignut u porodičnoj/obiteljskoj medicini i poseban doprinos porodičnih/obiteljskih liječnika na globalnoj razini.

Piše: Prof.dr.Larisa Gavran, spec.obiteljske i opće medicine

Tema obilježavanja ovog dana za 2020. godinu je: "Porodični/obiteljski liječnici na prvoj liniji fronta“, a čiji je cilj bio istaknuti temu koja je relevantna za izazove i odgovornosti porodičnih/obiteljskih liječnika u novoj globalnoj epidemiji koronavirusa. Posebno želimo naglasiti da porodični/obiteljski liječnici imaju ključnu ulogu u upravljanju i kontroli pandemije, kao i njihovu ključnu ulogu kao “Prvih i zadnjih sa pacijentom” koji je i moto obilježavanja ovogodišnjeg FDD.

Sve organizacije članice WONCA razvile su vlastitu temu za ovogodišnji FDD, ovisno o lokalnim prioritetima, te smo tako mi u Bosni i Hercegovini željeli posebno istaći kakva je bila naša uloga u stavljanju pod kontrolu ove nove infektivne bolesti.

Skoro da je nemoguće pobrojati izazove i zadatke se kojima se kolege u BiH i dalje suočavaju u radu jer COVID19 i dalje prijeti zdravlju naših pacijenata kao i nama svima. 

Neki od nas su radili kako na dizajniranju i implementaciji procedura za rad u COVID 19 ambulantama, te na izradi algoritama za zbrinjavanje i nadzor oboljelih. Pratitili smo i primjenjivali preporuke Federalnog kriznog stožera te “Preporuke za rad porodičnih/obiteljskih ljekara za vrijeme COVID-19 pandemije”  koje je kao prirucnik pripremilo naše Udruženje doktora porodične/obiteljske medicine, ali smo učili i na osnovu osobnih iskustava.

Rad timova porodične/obiteljske medicine sastojao se od odlazaka u kućne posjete te uzimanja briseve kod svih pacijenta sumnjivih na Sars Cov2. Lakši i srednje teški pacijenti transportovani su u izolatorije Kliničkih centara ili Kantonalnih bolnica. Kolege su radile i sada rade u COVID ambulantam koje postoje  u svakom Domu zdaravlja u čijem sustavu su trijažni punktovi, ambulante za pregled pacijenata sa febrilnim stanjima, te na punktovima za uzimanje briseva. Testirali smo i svoje kolege zdravstvene radnike, zaposlene i  korisnike usluga gerontoloških centara, uposlenike Domova za nezbrinutu djecu, te radnika u vrtićima.

Specifičnost rada kolega u Kantonu Sarajevo je i 24 satni rad u tzv. “Call centrima” gdje su primali na tisuće poziva zabrinutih građana kojima su davali savjete o kontroli kroničnih nezaraznih bolesti.

Svo vrijeme nije izostajala medicinska  uslugu i migrantskim centrima kao što je Ušivak i Blažuj.

Iako su neki od nas i sami oboljeli ili bili u izolaciji zbog izravnog kontakta sa oboljelima, rad za mnoge od nas nije prestajao. Uvijek smo bili ali i sada smo na “prvoj liniji fronta” u okršaju protiv bolesti i borbi za zdravlje naših pacijenata, ljekari kojima se pacijenti prvima ali i zadnjima obraćaju očekujući od nas razumijevanje i pomoć. Mi vjerujemo da su naši pacijenti mogli osjetiti našu odlučnost da istrajemo u ovoj ali i u svim slijedećim bitkama za zdravlje naših pacijenata.

Donosimo pozitivne i hvale vrijedne primjere požrtvovnog i predanog rada naših kolega! Za 83 dana rada u jednom od dva mobilna tima Doma zdravlja Goražde prim. dr. Baškim Bajrami  i  med. sestra Jasmina Bajraktarević uradili su:

 •  330 terenskih testiranja na Covid 19,
 •  330 telefonskih poziva  i prikupili matične brojeve osoba koji imaju indikaciju za testiranje na kućnim adresama,
 •  330 popunjenih anketnih epidemioloških upitnika,
 •  330 popunjenih uputnica za Mikrobiologiju KCUS,
 • 195 telefonskih, viber i mesenger konsultacija i savjetovanja,
 • 48 kućnih posjeta najtežim pacijentima (nepokretnim te pacijentima sa karcinomom, kroničnim plućnim i srčanim bolesnicima, oboljelim od dijabetesa, na dijalizi, diskus hernijama, reumatskim i bubrežnim bolesnicima),
 • 48 mjerenja tjelesne temperature,
 • 45 terapija (inf. inj. per os)
 • 35 lab. nalaza u kućnim uvjetima.
 • 2 serološka testiranja za Covid 19,
 • 1 zamjena urinarnog katetera kući.

Unatoč nametnutom i rastućem administrativnom opterećenju te neadekvatnim uvjetima rada sa gotovo nemogućim načinima napredovanja u struci, ponižavanjem rada od strane kolega na višim nivoima zdravstvene zaštite te prijetećem smanjenju broja novih specijalizanata (koji su garant opstojnosti ove struke) mi, liječnici porodične/obiteljske medicine u BiH odlučno kročimo i borimo se poštenjem, znanjem i ljubavlju prema svom poslu i radu sa pacijentima.

NEMA KOMENTARA