Edin Subašić: Bećirevićev NATO put – i mirna Bosna!

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Ovo je odlican potez za smirenje

Bosnjackog korpusa, u entitetu FBiH, nakon povijesnog gubitka “vlasti” dvojca SDA i DF. Kud ces dalje!

Obavezno

Ako postanemo clanica NATO i EU vise se necu bojat za buducnost BiH

Pehlivan

Pokazat će se Bećirović, kao zaj...n igrač!, Što će nesumnjivo i obezbjediti drugi mandat, a time i na određeno vrijeme, maknuti kriminalnu organizaciju SDA, i njene privjeske iz vlasti!

Ma

Bećirović će nas uvesti u NATO, hahaha! Pa zašto i Komšić nije išao? Ĉudno!!

E moj

***

/ Najnovije