Azra Zornić: Sarajevo danas 27. put tuguje, tuguju nišani i spomenici kao nijemi svjedoci

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Ljubavi, sretan ti rođendan!

Ljubavi, sretan ti rođendan! Danas ona najljepša i najposebnija, bivša i buduća, ona koja srca mnogih ispunjava ljubavlju, dobrotom, idealizmom, romantikom, suosjećanjem, tolerancijom i upornošću slavi rođendan. Hrvatska Republiko Herceg Bosno, neka je sretan i neka naredni budu još sretniji. Mi smo presretni da imamo za koga živjeti i tvoj čisti zrak u nadi udisati. Feniks je samo još ljepši nakon što se ponovo iz pepela rodi.

opa, srbijanka iz stare raške oblasti

se glatko izbrijala, mašala!

Nudžejma Cvitanović

Kult smrti kao anestezija dok se nedoškolovana begovica i njen okot bogate.

Samo da nišani vise ne nišane...

.............

Hans

Pogana baHlincadi--vas alija baHlija je hteo Rat----dobio ga je.

Mile

Kakve veze ima Sebija sa masakrom na Markalama

Sarajevo

Je Najveci Srpski grad i bice ponovo. Moramo nauciti da zivimo zajedno sa Muslimanima

/ Najnovije