Ususret prvom danu ramazana: Je li dobro prati hurme prije konzumiranja?

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Guest

Hvala! Koristan savjet.

Kommzunn

Isto pitanje za jezgru oraha. U prodavnicama prodaju na vagu nezaštičenu otvorenu gdje svako kašlje u nju i dira prljavim rukama.

što smrdljivije

to bolje!

što smrdljivije to bolje!

>>Hvala! Koristan savjet. ka Guest<< hahahaha, SVE hurme pojela dbelA BI SE RKA

/ Najnovije