Sedam grešaka kod čišćenja kojima nepovratno uništavate indukcijsku ploču

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Tuner

Je li potpisalo lice cijw obrazovanje dozvoljava da pise o ovome?

Dara

Šta god da obrišem, prebrišem i,očistim u svome domu, uvek pređem,sa malom prenosivom UV lampom ambilife,koja ubija sve bakterije i viruse.

ozbiljan novinar

bi pored ovog nacertanija cime NE SMIJEMO cistiti indukcijsku plocu, istrazio i napisao CIME SMIJEMO!.. ovako je clanak potpuno promasen, i nedovrsen..

/ Najnovije