Kako bi svijet mogao izgledati za 50 godina: Mnoge zemlje će nestati?

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Usporedba za godinu 2021-u

U Sjevernoj Koreji ako dovoljno hvališ Dragog Vođu, ponekad kao nagradu dobiješ besplatno jednu ribu i čašu zašećerene vode. U Smederevskom Pašaluku nemoraš da hvališ Aleksandra Vučića, ali ako hoćeš jednostavno da jedeš, moraš da platiš paštetu napravljenu od ljudi.

Fufi

Sa Plandemije lagano prelazimo na Klimatske promjene. Ko o cemu, novinari o sijanju straha i panike. Gebelsčad

Xyz

Uglavno Mad Max

071

@J Gledaj to sa još jedne strane: možda te do tada skinu sa terapije :). Daj, nije valjda da po vašim strankama još uvijek misle da se takvom prizemnom pričom, opsesivnim ponavljanjem budalaština, i generalnom prezentacijom u stilu poluinteligenta mogu dobiti izbori? Hajde, malo se modernizujte, postali ste već skroz komični i potrošeni.

/ Najnovije