Imam iz BiH izazvao oduševljenje u Medini: U bosanskoj narodnoj nošnji došao u Poslanikovu džamiju

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

HRIST

OSTANI tamo i UZIVAJ---Bog ti svega dao--i NE VRACAJ SE.

asd

Na njemu su samo čarape iz neke 'nošnje', sve ostalo je sklepano i bez logike!

hablesino

bolje da si dao donaciju za djecu Gaze

Sve za klik i lajk

Jel to ono "sto duza brada-veci din - vjera?" Nidje veze, ko kad bih ga stavio pored kakvog cetalja.

/ Najnovije