EU daje 35.000 besplatnih karata za putovanje vozom po Europi: Ko se može prijaviti i koji su uslovi

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

EU!!!

Pa kako? Zar EU ne propada, ta mrska EU? Što Rusija ne pokloni 35 000 nečega, bilo čega?

Realist

Pa Bosna nije u EU. Nemas sta zaliti a i nasi susjedi nisu bas sretni sto su u EU zbog silnih zakona koji im zabranjuju slobodu koju su imali u Jugoslaviji.Tad nisi smio samo Tita ruzno spominjati a sve ostalo si mogao.

/ Najnovije