Baka i njezin 37 godina mlađi suprug žele dijete: ‘Probali smo i prirodno...'

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Guest

Guest Bolje da su otislina klaonicu da im presade mozak neke zivotinje.

61? Izgorio rodni list garant. Babac ima 80 kuka, brat bratu.

.

Hugo

. ka 61? Izgorio rodni list garant. Babac ima 80 kuka, brat bratu. I izgleda stravicno. Jos kad spava pa se otrombolji i hrce, uzas. Tip mora da je nekrofil. Fuuuj. Puhni Israfile, vrijeme je.

/ Najnovije