Jeste li znali? Svaka osoba sa plavim očima je potomak jednog čovjeka - kažu naučnici

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Adam i Eva

Ja mislio neki naučnici iz crkvenog hora. Eva je imala plave oći.

Ne pijem dok Paja vozi

>>Ja mislio neki naučnici iz crkvenog hora. Eva je imala plave oći. ka Adam i Eva<<Misliš Hava

zataskavanje

Na kraju cemo doci do zakljucka da su prvi ljudi bili Adam/Adem i Eva/Hava. I da su religijske svete knjige jedina istina. Sta je ovaj tekst nego uvod u potvrdu toga. Majmun s plavim ocima evoluirao, grdne rane...

Nana

>>>>Ja mislio neki naučnici iz crkvenog hora. Eva je imala plave oći. ka Adam i Eva<<Misliš Hava ka Ne pijem dok Paja vozi<< Ne misli. Eva je postojala hiljade godina prije Have.

Realista

Ja u ovo ne vjerujrm.

/ Najnovije