Lejla Filipović o ljubavi s Tarikom: 'Napravila sam prvi korak, samo sam ga željela upoznati'

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Gost

I? Jesi li ga upoznala?

***

***

Luzer

Ova nosata spodoba bila misica,ha,ha..

Ne pijem dok Paja vozi

I opet i opet radio Sarajevo diže pritisak i šećer našim dijaspori patriotama na socijali. Niko ne piše o njima o njihovoj dugogodišnjoj teškoj borbi za BiH. Stvarno nema smisla

Fishek10

Tariku bolje ni da pomislja o pravljenju kojekakvih kuca i vila... vidi sta se Harisu desilo!

/ Najnovije