Kćerka Zdravka Čolića pokazala kako razvija pitu: Oglasio se i ponosni tata

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

jah

Lijepa Una ima lijepo ime.

Eee, u ono doba

Nije se smio ni Bozic ni Bajram slaviti, jelde Cola? Jedva su dali da se pita razvija...

Sale

Možda razvija jufku.

Damir Savic

Mnogo bolje nego da je otvorila Only Fans nalog. Ovakvih stvari vise a manje gluposti. Ako citas Una-Bravo!

/ Najnovije