Izraelska predstavnica izviždana na generalnoj probi za Eurosong

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Nematu ni stida ni srama

Da je išta normalno Izrael bi bio izbačen iz svih svjetskih organizacija, institucija i takmičenja..

🙊🙉🙈

***

Mozda treba

Lijepe riječi su ukras!

Ovi majmuni

Kad nije BiH izbačena radi napad na Pariz 2015. Pa podrške ratovima u Avganistanu i Siriji ka 🙊🙉🙈 Dobar ti je nick, ovaj sa majmunima, sam si se prepoznao/ prepoznala

🙈🙉🙊

***

Svakako ...

... nemate sta traziti u euro takmicenju!!!

EU licemjerje

Priznate drzave. Gdje je Russia. Ako čemo po EU standardima da politika nema mjesta u muzici ako Izrael može onda neka dozvole da i Russia učestvuje. /to je moje mišljenje, iako su nam pokusali ukrast drzavu preko raznih proxija RS itd...

/ Najnovije