Zija Dizdarević

Zija Dizdarević

Nada zvana Priebe

12. 04. 2019. u 11:27:00

Shares: 52

Pravni ekspert, Nijemac Reinhard Priebe (Rajnhard Pribe) stigao je i radi u Bosni i Hercegovini. Priebea je, mada u penziji, kao nezavisnog stručnjaka angažirala Evropska komisija da temeljito istraži vladavinu prava u BiH. 

Ovdje je čovjek čiji je izvještaj o stanju pravosuđa pokrenuo procese u Makedoniji koji su izašli daleko izvan okvira pravne ekspertize. Preibeov rad rezultirao je potpunom promjenom političkih odnosa u (Sjevernoj) Makedoniji. Ta država - lohotnog unutrašnjeg stanja i nesigurne  vanjskopolitičke pozicije – s promjenjenim imenom, biće uskoro članicom NATO-a i na pragu ulaska u Evropsku uniju. 

Učinak historijske težine. Da li je takvo što moguće u postdejtonskoj bh. državi? Kakva je BiH svjedoči i ovaj postizborni krimi film s naznakama horora. Ucjene, poticanje mržnje, prijetnje (i državi s njenog vrha?!), zveckanje oružjem...    

Vladavinom protiv prava – Evropska unija smatra da je vladavina prava ključna u procesu proširenja te zajednice i u središtu je pripreme mišljenja EK po zahtjevu  bh. države za članstvo u EU. Pod posmatranjem biće cijeli bh.pravosudni sistem.

To je posao od suštinskog značaja za BiH zarobljenu u kolopletu korupcije, klijentelizma, nepotizma, sprege politike i kriminala. U bh. državi je riječ o vladavini protiv prava.

To se odnosi na sve nivoe vlasti koji donose zakonske i druge propise, prvenstveno, u svoju korist, a krše, u pravilu, nekažnjeno norme koje im ne odgovaraju. Ovo je zemlja u kojoj se ne provode odluke ustavnih sudova na entitetskoj i državnoj razini i to bez ikakvih sankcija. Ne pokreću se pravosudni postupci mada krivični zakoni to omogućavaju i zahtijevaju.

BiH je članica Evropskog vijeća koja bi, kao, što prije u EU, a nije provela ni jednu presudu Evropskog suda za ljudska prava koje govore o teškoj diskriminaciji pojedinaca i manjinskih grupacija. Diktatura parazitskih vladajućih tzv. nacionalnih stranaka terorizira građane, lišava ih ustavnih i zakonskih prava. Bh. vladari su uvjereni da ih kazna nikada neće stići. Bilo bi dobro razuvjeriti ih.

Pravosuđe suprotno sebiDelegacija na čelu s Priebeom srela se sa čelnicima i članovima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. VSTV ima ogromnu moć. Samim tim odgovornost za sve što se u bh. pravosuđu zbiva ide i tom organu na dušu.

Nadležnosti VSTV-a BiH su: imenovanje nosilaca pravosudnih funkcija na svim nivoima u BiH, disciplinska odgovornost sudija i tužilaca, stručno usavršavanje sudija i tužilaca, predlaganje godišnjih budžeta za sudove i tužilaštva, pravosudnu upravu i nadzor, koordinaciju i nadzor nad korištenjem informacijske tehnologije u sudovima i tužilaštvima, davanje mišljenja o nacrtima zakona, propisa i važnim pitanjima koja mogu utjecati na pravosuđe, i pokretanje postupka usvajanja zakona i drugih propisa u oblastima značajnim za pravosuđe.

Vijeće ima 15 članova koje biraju pravosudni organi svih nivoa vlasti, dva su člana iz entitetskih advokatskih komora, tu su i predstavnici Parlamentarne skupštine i Vijeća ministara BiH koji ne obavljaju pravosudne funkcije.

Zakon definiše da su članovi Vijeća osobe visokih moralnih kvaliteta i profesionalne nepristrasnosti, poznate po stručnosti i djelotvornosti. Članovi Vijeća su nezavisni i nepristrasni u obavljanju dužnosti. E, da je to tako, ovdje bi bilo vladavine prava kao malo gdje. Ali...

Najuticajnije stranke, jednako kako su obezbijedile odlučujući uticaj u pravosudnim organima koji biraju članove Vijeća, tako su ovladale i situacijom u samom VTSV-u. Koliko ko, zavisi od trenute političke moći pojedinih stranaka i njihovih odnosa. Strateški savez SNSD-a i HDZBiH, dakako, bitno utiče na odnos snaga u Vijeću. Politička braća Milorad Dodik i Dragan Čović su otvoreni eksponenti politika susjednih država, pa i to ima odraza na stanje u bh. pravosuđu.

Naravno, SDA nije bez važnog djejstva na VSTV, kao i druge stranke koje su našle načina da tu ubace svoj interes. Tome treba dodati političku podređenost policijskih i obavještajnih službi, te važnih medija, kao bitnih poluga za čestito djelovanje pravosudnog sistema. 

Naš pravosudni sistem, a time i VSTV, te njihova obavještajno-policijska prethodnica, kompromitovani su na najvažnijim pitanjima svoje odgovornosti – ratni zločini, sumnje u politička ubistva, korupcijske afere, pljačkanje društvene svojine, zataškavanje ubistava i drugih zlodjela za koje se sumnja da imaju političko zaleđe...

Dešavalo se da pravomoćno osuđeni za ratne zločine i druga zlodjela nađu utočište u susjednim zemljama, da zbog površno vođenih postupaka i nesolidnih tužbi «krupne zvijerke» bivaju oslobođene, da se ne pokreću postupci u očito krimogeno sumnjivim rabotama, zaturaju dosjei... Sve najgore što karakteriše politiku u BiH projicirano je i u pravosudni sistem.

U vezi s tim, najavljujući ekspertizu bh. pravosuđa, evropski komesar Johannes Hahn ukazao je na nesankcionisana ubistva Davida Dragičevića i Dženana Memića. Razotkrivanje pozadine tih i drugih mračnih slučajeva neminovno bi vodilo do vrhova najuticajnijih stranaka. Istina o tome bi već sama po sebi mnogo značila za demaskiranje zla u politici.  

Grijeh bi bio sve zaposlenike u pravosudnim i policijsko-obavještajnim strukturama svrstati kao nekompetentne i neetične. Mnogi ljudi u tim teškim poslovima rade po najvišim profesionalnim standardima. Ali ako ste u radnom okruženju u kojem domiraju eksponenti političkih moćnika i ako od nezdravog radnog ambijenta zavisi egzistencija vas i vaše porodice, onda vam je bitno sužen prostor za čestit i učinkovit rad.  

Izgledi za promjenu – Za uspjeh projekta koji vodi Priebe odlučujući je unutrašnji i spoljni politički okvir unutar kojeg se istraživanje provodi. U (Sjevernoj) Makedoniji su se sklopile unutarpolitičke i međunarodne intencije koje su promjenom djelovanja pravosudnog sistema redefinisale unutarnju sliku te države i njen međunarodni položaj. Ponajprije zato jer su udruženo djelovali EU, SAD i NATO. Pomoću Pribeovog izvještaja o stanju tamošnjeg pravosuđa, i, sudskih i drugih procesa koji su tim povodom krenuli, odnesena je pobjeda nad ruskom destrukcijom, potpomognutom iz Srbije. Sjeverna Makedonija je sad važan činilac u ovladavanju NATO-a, SAD i EU jugoistokom Evrope i zaštiti od dalje penetracije Rusije na Balkanu.

Da li je taj recept primjenjiv ovdje? Prvo, ne postoji nedvojbena bh. politička opcija koja može provesti izvještaj i povesti djelotvornu akciju tim povodom. Drugo, u vezi s tim, jačaju silnice disolucije BiH, uvezivanjem Republike Srpske sa Srbijom i prostora vlasti HDZ-a sa Hrvatskom revitalizacijom ideje «Hrvatska Republika Herceg-Bosna» - radi ostvarivanja ratnih ciljeva srpskog i hrvatskog veledržavlja. Treće, pretendenti na bh. prostor, kao i uoči dvostrane agresije, nastoje politički diskreditovati Bošnjake pričom o «džihadskom» radikalizmu među ovdašnjim muslimanima. Četvrto, i najvažnije - SAD, EU i NATO ni pojedinačno ni zajedno ne pokazuju jasnu namjeru da stabilizuju bh. državu iznutra i na međunarodnom planu.

Bez obzira na sve ratne užase koje su doživjeli Bosanci i Hercegovci, i, namjere da se to ponovi, evroatlantskim moćnicima važniji su (prvenstveno) Srbija i Hrvatska. A dnevno snaže subverzivne snage (vanjske u sprezi s domaćim) unutar BiH. Uz ostalo, prema pouzdanom izvoru, ovdje djeluje oko dvije hiljade ljudi sa specijalnim zadatkom, kojima je šef u Moskvi.

Mišljenja i stavovi objavljeni u rubrici "Kolumne" su isključivo lični stavovi autora tekstova i ne odražavaju stavove redakcije portala Radiosarajevo.ba.