Šta će Ukrajini, zaista, donijeti moćni tenkovi 'Leopard 2'?

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Miki

A pjescana oluja je okuacija iraqa, raseljavanje i unistavanje do temelja pa je sada vlada "prozapadna". Zanimljivo. Dobri su tenkovi nema sta, ali protiv zemalja koji ne mogu da se odbrane kao iraq npr. cuj iraq. Napreduje tehnologija imaju posebne kapisle za posebne vrste oklopa a banana drzave to nemaju. Zato su i bili efektivni ali u iraqu.

RATKO MLADIC

***

Pa zna se

VJEČNI POBJEDU.

/ Najnovije