Sramotan napad na LGBT populaciju: Dok cijeli svijet legalizuje, Uganda ide u drugom pravcu

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Samuel

Sramotno??? Slusaj tamo! Ako je neko bolestan to je okay-ali netreba da se nabija na nos ostalima kao da je to normalno. To JE bolest bila i uvijek ostala.

Šah

Lijepe riječi su ukras

bolest

bolesnici ,to je u medicini definisano kao patološki poremećaj ,a sada se nameće kao "velika vrijednost"

/ Najnovije