Rusi nakon osvajanja Avdijke tvrde: "Nastavljamo napredovati u smjeru zapada"

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

123JBLITM

Dobit ćete vi svoje samo polako ljubitelji frižideru i veš mašina! Kalabuhovu mrš iz BiH, neprijatelju ove zemlje.

Ajmo Rusija!

Samo gazi! Izac na granicu sa Poljskom i tu stati!

***

***

***

***

HashimQ

Ajmo vlasi navijajte mami vam fašističku genocidašku ebemo. Smrt fašistima.

/ Najnovije