Radnik ubijen nakon što je klijenta zamolio da stavi masku

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Dino

Svi antivakseri i antimaskeri su nasilni i pomalo poremečeni.

Zong

To se vidi i ovdje. Imaju maniju da proganjaju ljude, a evo i ubijaju ih. Opasni fanatici.

Došao Johnson&Johnson!

A dok naš veliki epidemiolog i mikrobiolog Zong ne odobri ovu vakcinu, treba se uhvatiti posla i sve ljude na ulici koje nemaju masku ubijati. Takođe organizovati patrole i zaustavljati svakog stanovnika i kontrolisati potvrde o vakcinisanju. Ko nema - po kratkom postupku! Jelde Zonže Tito naš za pandemije? Jesam im rekao dobro? Naravno, svima osim Zonga i njegovog Glavnog Štaba odmah danas ukinuti Interenet!

ja

a zasto se sutilo do danas, kad je se desilo u subotu navecer. A ztebe zong am posebno mirnu tj neagresivnu sirovu sohu a samo da znas kako je tiha i neagresivna i netreba ti ni maska ni vakcina a lijeci 99 bolesti, samo od smrti nelijeci.

/ Najnovije