Pogledajte video: Kako Erdogan pjeva nakon pobjede na izborima

/ Komentari (9)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Bosanac

***

LemyBronson

***

Sejh Hamza

erdoan pjeva bosnjHe u transHu nisu stigli ni kaHvu popHiti

neboiznadbosne

erdoan pjeva bosnjHe u transHu nisu stigli ni kaHvu popHiti ka Sejh Hamza Pa,ne znam ko je iz BiH prvi čestitao Erdoganu??? Naravno,Dodik.I otkuda sada to? Zar ne treba muslimanima psovati tursku majku?

Pjeva kao Dodik

… i kad se malo bolje pogleda i liči malo na njega.

Nadmašio duduka

Et bolje pjeva od *** duduka

Kk

Svaka cast,vise volimo Erdogana nego ,Becirevica,Konakovica i Niksica..

Bosanac

Lijepe riječi su ukras

za Kk

Svaka cast,vise volimo Erdogana nego ,Becirevica,Konakovica i Niksica.. ka Kk Ko to mi? Pakuj prtljag i put podnoge, nisi ti za nase okruzenje.

/ Najnovije