Pogledajte snimak razaranja ruskih oklopnjaka: Ubijen ruski komandant

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Uuuuhhhhuhuhuhu

I jesu seljacki krenuli...ko Hitler birvaktile..smijesna ruska "armija" hhhiihihi...pa da nemaju atomske,skupili bi se "pod sljivu" na Crvenom trgu hhihihiih Sta ka'e "jel Bajraktar il'koji kooorac" smijesno braca moj smijesno...precijenio sam ih...

Rad

Lijepe riječi su ukras

Bosna

Hvala Bogu Slava Ukrajini !!!

Boom

Sve se vidi, baš se vide se tenkovi kao da si tamo ja pomislio da gledam bitku sa prozora

/ Najnovije