Orban: Stiže novi migrantski val, dižemo žilet-žicu za metar

/ Komentari (1)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

N

Evropa opasno sere , uvezla je islamiste sve na nagovor Britanaca i amera, zašto ih Amerika vi ne kupe avionima i prebace sebi u svoju državu, podrška Urbani koji čuva katoličanstvo i sve katoličke zemlje bi se trebale ugledati na Urbana i zaustavit islamizaciji Evrope , oni su zlo na gdje se god nalazili oni su bez civilizacije kulture oni su bolest današnjice

/ Najnovije