New York Times: Biden ubijedio Netanyhua da odustane od uzvratnog napada?

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Dervo

Meni je ovo vrijedjanje inteligencije sa Bidenom. Senilni starac koji ne zna je li posao ili dosao, zivi primjer duboke drzave koje upravljaju sa USA. Bas ga je Biden ubijedio, grdne rane. Mozda jesmo glupi, al retardirani NE

BiH

Sta je, mora da ste sķontali da iran nije palestina, treba stistnuti petlju pa se upustiti u rat.

Iran

poslo dronjke, ali je uredno obavijestio cioniste i njihove saveznike, da ne bi bilo kakve stete.Napad za unutrasnjo politicku upotrebu.

lijevo je zombi sluga

desno je njegov gazda.

Nadimak

Ameri, drzite pitbula ciona na lancu.

/ Najnovije