Neobična poslastica: Znate li šta su "poderane gaće"?

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Znamo, znamo

90% populacije ih nosa svaki dan

Gače

Jedno je poderane a drugo progorene. Ne gadite nem hranu. To je grijeh.

Ne pijem dok Paja vozi

90% populacije ih nosa svaki dan ka Znamo, znamo A ti si od onih koji nisu nosili jer niste ni znali. Al kad ste otišli u dijasporu sazna li ste i sad nosiš

Ne pijem dok Paja vozi

***

Ne pijem dok Paja vozi

Jedno je poderane a drugo progorene. Ne gadite nem hranu. To je grijeh. ka Gače Svako ko nije čuo za poderane gaće ti nisu sa naših prostora

.

A ti si od onih koji nisu nosili jer niste ni znali. Al kad ste otišli u dijasporu sazna li ste i sad nosiš ka Ne pijem dok Paja vozi Znam, znaaaaam... ja kad sam zadnji put bio sa tvojom starom... Ona se dere... Staniiiiii... poderaćeš mi jedine gaćice... Jeli to to?

Ne pijem dok Paja vozi

*** ka .<<Prava dijasprska diječiji komentar. Mogu ti samo reći *** Amere

/ Najnovije