Kako je kineski predsjednik posramio Putina: 'Dragi Vladimire...'

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

ma,

hajte molim vas!

***

..............

Dudek JOZA BRAVAR

Kinezi još jedu i leteće miševe

ovo je po amer.naredbi o kineskom malignom uticaju

Kad je postala agresivna i nasrtljiva pa počela nametati vlastita pravila narušavajući postojeća, tad su njeni glavni trgovinski partneri, SAD i EU, reagirali. Jadni sad i eu, mora li su reagovati jer kina stalno napada njihove granice i njihove vode. Drzava koja se kroz citavu svoju istoriju branila od okupatora sa zapada, se proglasava agresivnom od najagresivnije drzave na svijetu. Koja americka demagogija. Vidi se da je radiodzihad na americkom platnom spisku.

Lijepe riječi su ukras!

Lijepe riječi su ukras!

/ Najnovije