Izraelska policija napala Palestince koji su slavili pobjedu Maroka

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Pravda

Srce mi krvari zbog Palestinaca, kad će ovoj torturi doći kraj?

Sasa

Napadaju ih i ubijaju svaki dan, kakva policija! Vojska. Svaki dan dijete ubiju.

Guest

Treba DNK od Hice uzeti i opet ga oziviti da ovo pomete smece

Miki

Srce mi krvari zbog Palestinaca, kad će ovoj torturi doći kraj? ka Pravda Nesto se kanadski instituti ne oglasavaju o izraelu nego samo o bih. Zanimljivo.

/ Najnovije