Iranci: Mi nismo ništa čuli; Izraelska vojska odbija odgovoriti na pitanja medija

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

neka Izrael rasturi unisti IRAN

Teroristicka drzava ZATVOR DRZAVA IRAN DIKTATURA UBISTVA SVAKODNEVNA OSUDJIVANJA JAVNO VJESANJE UBIJANJE ZENA DJEVOJCICA DJEVOJKI .......... hamas ajatolah homeini terorist .....SLAVA IZRAEL SLAVA IZRAEL

Poradi malo na sebi

Teroristicka drzava ZATVOR DRZAVA IRAN DIKTATURA UBISTVA SVAKODNEVNA OSUDJIVANJA JAVNO VJESANJE UBIJANJE ZENA DJEVOJCICA DJEVOJKI .......... hamas ajatolah homeini terorist .....SLAVA IZRAEL SLAVA IZRAEL ka neka Izrael rasturi unisti IRAN Ti ne znaš ni prosto proširenu rečenicu da sastaviš. Okani se ti Izraela i poradi malo na svojoj pismenosti.

Celo

Teroristicka drzava ZATVOR DRZAVA IRAN DIKTATURA UBISTVA SVAKODNEVNA OSUDJIVANJA JAVNO VJESANJE UBIJANJE ZENA DJEVOJCICA DJEVOJKI .......... hamas ajatolah homeini terorist .....SLAVA IZRAEL SLAVA IZRAEL ka neka Izrael rasturi unisti IRAN Trazis misu jos nekoliko OLUJA ha

Bogoljube, samo ti si ovako nepismen, papcino!!!

Teroristicka drzava ZATVOR DRZAVA IRAN DIKTATURA UBISTVA SVAKODNEVNA OSUDJIVANJA JAVNO VJESANJE UBIJANJE ZENA DJEVOJCICA DJEVOJKI .......... hamas ajatolah homeini terorist .....SLAVA IZRAEL SLAVA IZRAEL ka neka Izrael rasturi unisti IRAN

/ Najnovije