Finska i Litva na nogama, u Švedskoj tvrde bez tračka sumnje: ‘Bacio je oba oka i na Gotland‘

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Kadrija

Kepec se opasno ****hi, kao da mu je Dodik savjetnik

Hasan

Vucicev mentor u akciji. Ali, i ovdje se Vucko naoruzava i priprema za rat. Vec je u ratnoj vladi klempo Vulin i Milosevicev đak Dacic. Nemojte, poslije, nismo znali!

Putler ga flauta meščini

zdušno i definitivno

Čovjek koji zna

***

Bravo Putin, samo tako i dalje!

Podrska!

/ Najnovije