Erdogan podsjetio na riječi Alije Izetbegovića: Zaboravljeni genocid se ponavlja, kao i izdaja

/ Komentari (8)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Bosanac

Lijepe riječi su ukras!

***

***

Nije

Lijepe riječi su ukras!

King

Baš tako što reče.. Izdaja.. Izdaja druže Erdogan. Doduše nikad i nismo bili naka braća kako to volite reci.. To je samo za igrokaza. Mi smo vama bili hamli i tako nas i gledate i lažete na naše oči!

***

***

***

***

***

***

NB

Kao i svaki državnik, Erdogan misli na sebe i možda na svoje Turke. Ko he kriv Bošnjacima što neće da se potrude i pozabave sonom. Samo se ćeka nečija pomoć i intervencija!

/ Najnovije