Erdogan: Turska neće prestati dizati svoj glas protiv mržnje i napada na muslimane

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Genjacidni muslimani

treba da su u Turskoj. Svi

Hugo

Hajde ba cica ne lupaj. Sto sta ne ucinis, nego samo laprdas? Koliko je to Turska pomogla BiH i Sarajevu za vrijeme rata? Crkavali is gladi i zime, jeli travu, cijepali namjestaj mi u Sarajevu. Koliko si poslao hrane i vode? Jedino ako si slao nesto kvalitetno pa vlast i njeni dupeuvlakaci pokrali, kao sto niko od obicnih ljudi nije vidio kurbansko meso koje je stizalo.

Sa

Sultan Erdogan

Rus-mir

Treba ljude ekološki osvijestiti, smanjiti ispuštanja CO2 u zrak i tako zaustaviti topljenje leda na Antarktiku.

moke

Osim za Ujgure. Naravno i rezolucija o genocidu u Srebrenici nikad nije niti ce biti usvojena u turskom parlamentu.

/ Najnovije