Dvije države protjerale 38 ruskih diplomata

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Guest

Guest Narodna izreka: O sebi se zabavile drugog zaboravile.

Guest

Guest Zaboravih dodati svaka cast Belgiji i Nizozemskoj sta rade drugi sta cekaju?

Avenger

Pa šta Rusi i misle nakon ovakve agresije i anticivilizacijskih poteza, a još i špijuniraju, pa šta misle da će ih neko trpiti?? Protjerati i zabraniti im dolazak u druge zemlje ako ih negdje preraspodjele!!

/ Najnovije