Čini se da Izraelci nisu gađali nuklearna postrojenja, poznato je šta je bio njihov cilj

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

SLAVA IZRAEL

RAZNESI TO TERORISTICKO IRAN GNIJEZDO PUNO HAMAS HIZBOLLAH TERORISTA...................

Amerika bi trebala da oslobodi Iran od

terorista diktatora islamista naslijednika diktatora homeinija Iran je zatvor drzava muciliste NEKO MORA osloboditi narod zene djevojke djevojcice osudjene na smrt mucenja samo zato sto nece da nose sal na glavi i nesmiju kosu pokazati ......diktatori oduzinaju zivote neduznim vjesaju ih javno ....nesmije se slusati muzika nesmiju ici u skolu moralpolicija ubija djevojcice TO SU UBISTVA ZA KOJE NIKO NEODGOVARA NITI JE OSUDJEN NIJEDAN ISLAMIST

Zasto Amerika ne oslobodi Iran

od islamista terorista u Iranu je diktatura NEKO MORA OSLOBODITI NAROD OD DIKTATURE

Celo

RAZNESI TO TERORISTICKO IRAN GNIJEZDO PUNO HAMAS HIZBOLLAH TERORISTA................... ka SLAVA IZRAEL O L U J A

Igrice

na obadvije strane, za javnost i unutrasnjopoliticke potrebe.

/ Najnovije