Britanski ministar Cameron: Jasno je da Izraelci donose odluku da djeluju protiv Irana

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Afganistan pa Iran

su teokratske tvorevine pod vodjstvom najrigidnijih islamistickih terorista

Pacifista

su teokratske tvorevine pod vodjstvom najrigidnijih islamistickih terorista ka Afganistan pa Iran Zato treba ubijat nedužnu djecu. Nema većeg zla od tebe i takvih...... majmuna sa oružjem

Fuj...

... bando licemjera, gurate svijet u ponor. I jos nas pravite budalama kao da oci nemamo!!! Pa i vasi ce nagrabusiti, ali vama je to kolateral. Neljudi!!!

/ Najnovije