Bosanac zapeo u snijegu u Austriji: Ophodnja mu dala 5 minuta da se makne, a onda se pojavio Dragan

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Šoferi, šoferi

Eh da vas je više... Da su svi ljudi kao ti Svijet bi bio drugačiji

tuner

dnovinaru ako govoris ophodnja napisi da je sve na hrvatskom. nepismenjakovicu

Tatar

Svaka čast Dragane

@tuner

dnovinaru ako govoris ophodnja napisi da je sve na hrvatskom. nepismenjakovicu ka tuner Pa kolektore kako bi to rekao na našem jeziku

Kalifornija

Pa kolektore kako bi to rekao na našem jeziku ka @tuner

Vookoth

Sretan bio

Gost

Svaka cast,dobri covjece!!,

/ Najnovije