'Žene u crnom' o usvajanju Rezolucije o genocidu u Srebrenici: 'Ovo je historijski događaj'

/ Komentari (14)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Kapa do poda

***

Nadimak

Žene sa najvećim mudima ka Kapa do poda A Vucko placo bez muda i cojstva. Cetalju zabraniti ulazak u BiH.

Nadimak

Srbija vodi 19:84 Ko na Kosovu 1389!

Bosna Bosancima

Lijepe riječi su ukras!

Miljacka

Srbe protjerat iz BIH.

Lijepe riječi su ukras!

Lijepe riječi su ukras!

***

***

A balije za tursku

Lijepe riječi su ukras!

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Dada

***

/ Najnovije