Situacija na sjeveru Kosova: Srbija će razmatrati vraćanje pripadnika snaga, povrijeđen policajac

/ Komentari (8)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Ljiljan

Lijepe riječi su ukras

Juka

Bošnjaci su spremni da brane svoju braću na Kosovu i da toj zemlji omoguće život bez fašizma.

Ljuba

Lijepe riječi su ukras

***

Lijepe riječi su ukras

Juka je’ ti Muka?

Bošnjaci su spremni da brane svoju braću na Kosovu i da toj zemlji omoguće život bez fašizma. ka Juka nemoj, alahati, da nas “bosnjaci” brane, necemo imati ni frtalj od drzave

Bosanac

Lijepe riječi su ukras

Kosovo republik

Treba vas docekati snajperima,minobacacima i jevelinima.ogavni i ***

Srbi su pogani psi

Srbija može samo da pojede sva ****a u Republici Kosovo.Djecu vam lipsanu zločinačku jevemo .Idite stolom za karpate i tamo stvaranje vaše genocidne tvorevine ovdje više nećete moći.Nisu više 90.te

/ Najnovije