'Pale' prve zaruke na Pelješkom mostu: "Znao sam da ću to tamo napraviti"

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Kiko

Vijest vrijedna pisanja po novinama. Steta sto je ovo online izdanje

Ne vidim vijest....

....ko se prvi popisao sa ograde mosta u more.

Hahahah

Bravo seljak!!

Ne pijem kad Pajo vozi

....ko se prvi popisao sa ograde mosta u more. ka Ne vidim vijest.... Ne kontam zašto da se neko popisuje svoje ime. Hoću reći da švrlja po mostu

Ne pijem kad Pajo vozi

Ne kontam zašto da se neko popisuje svoje ime. Hoću reći da švrlja po mostu il da svoj popis baca u more

/ Najnovije