Od referenduma do punopravnog članstva: Crna Gora slavi 18 godina samostalnosti

/ Komentari (1)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Ko je bosnjama branio da odbiju rat kao crnogorci

Ko je vama bosnjama branio da slijedite primjer crne gore? Da budete u sastavu sr jugoslavije i time izbjegnete rat na teritoriji bih, dok se ne steknu realni zakonski uslovi za osamostaljenje bez krvoprolica? A zaboravio sam, bio je to alija zivkovic koji je odbio da bude prvi predsjednik sr juge i da sam odredi vrhovnog komandanta te vojske. Jer kako bi inace pravio bih po islamskoj deklaraciji, da je ona ostala u sastavu juge?! Bitno je da vi njega i dalje slavite kao oca nacije, iako vas je svjesno zrtvovao kao kurbane za svoje islamisticke ciljeve i da od vas napravi evropske palestince. Sa ovim silnim bulama i vehabijama po sarajevu, vidimo da je uspio u tome.

/ Najnovije