Od utorka kazne za vozače sa srbijanskim tablicama na Kosovu: Evo koliko će iznositi

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Ljiljan

TAKO TO RADE UREĐENE DRŽAVE KAO KOSOVO!!

@ljiljan

TAKO TO RADE UREĐENE DRŽAVE KAO KOSOVO!! ka Ljiljan Da u pravu si i da je takva BiH ti bi davno bio u zatvoru

Ljiljan

Lijepe riječi su ukras!

Bosanac

Da u pravu si i da je takva BiH ti bi davno bio u zatvoru ka @ljiljan da je BiH sredjena pola genocidne bi bilo u zatvoru sve zlocinacki monstrumi srpski

/ Najnovije