Novi protest Srba na sjeveru Kosova: Vojnici KFOR-a su u stanju pripravnosti

/ Komentari (8)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

***

***

Role

Rastjerati teroriste koji ne žele mir.

Bosanac

***

***

***

Mediji mijenjajte nametnuti narativ !!

To tamo nisu nikakvi srbi...To mogu biti Kosovari pravoslavne vjeroispovjesti ili srbijanci sa mjestom boravka Kosovo (ako imaju pasos srbije).

***

***

Srebrenice SVIMA MILA

Dao Bog u svakom b a l i ns kom mestu se PONOVILA amin...amin...amin.

Tako je TURSKOPSJE KOPILE

Rastjerati teroriste koji ne žele mir. ka Role pobiti vehabije i svr musliMAJMUNSKE TERORISTE

/ Najnovije