Mještani uznemireni zbog grafita zloglasnog simbola Z: Ko je autor?

/ Komentari (8)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Genocidasi

Lijepe riječi su ukras

_##_

Tko li Bože... Hmmmm.... Hmmmmm.... EUREKA!!! Da nisu hrvatski pravoslavci škrabali?!

Avenger

Zeljana iz Z stranke Zćovića čuvara GTRS-a

Slava Ukrajini I Bosni, smrt pravoslavnom fasizmu

.

A

Slava Ukrajini I Bosni, smrt pravoslavnom fasizmu << I tvom fašizmu

Bosanac

Komsije srbi fini to vam zele

NEMA SRBA U OSIJEKU

Komsije srbi fini to vam zele ka Bosanac Stoga stvorenje sa dijagnozom idiot, ne lupaj.

Bosanac

Komsije srbi fini to vam zele ka Bosanac Stoga stvorenje sa dijagnozom idiot, ne lupaj. ka NEMA SRBA U OSIJEKU<<srba i govana ima svugdje nelupaj ti majmuncicu

/ Najnovije