COVID-19: Slovenija u narančastoj zoni, na jesen strožiji uslovi za nevakcinisane

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Oko

Keće neofašizam u septembru samo pazite da vam se ne obije o glavu

refa

to to, u logore nevakcinisane sa bijelim trakama i likvidacijom

T

Moje dijete nece niko prisilno vakcinisati ako budem morao ispisujem dijete iz skole bolje biti beze skole nego bez zdravlja,sotone

Ja

I kod nas zaoštriti mjere za nevakcinisane, zabraniti ulazak u javne i kulturne ustanove, onemogućiti liječenje kovid oboljelih a nevakcinisanih.

/ Najnovije