Registar / Uskoro će biti javno dostupni svi podaci o zaposlenim u javnom sektoru KS

21. 02. 2019. u 13:24:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 25

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je danas Odluke o izradi Registra zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo.

Izradu ovog registra pokrenuta je na inicijativu predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića i predstavljaće jedan od važnih alata za uvid u ljudske potencijale i kadrovsku bazu kojom
raspolaže javni sektoru u Kantonu Sarajevo, saopćeno je iz Press službe KS.

Istovremeno ovo će biti i kontrolni mehanizam trošenja javnih
sredstava u segmentu zapošljavanja u cjelokupnom javnom sektoru te kao takav biće i važan alat u prevenciji korupcije.

U izradu Odluke aktivno učešće je dao Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom, koji će i vršiti nadzor nad njenom implementacijom.

Registar će obuhvatiti podatke iz radno pravnog odnosa svih zaposlenih u organima uprave i službama, zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na
teritoriji Kantona, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivači Kanton, te u privrednim društvima u kojima Kanton učestvuje sa više od 50 posto ukupnog kapitala.

I ova Odluka je dio politike nove Vlade o uspostavi kontrolisanog i efikasnog sistema upravljanja raspoloživim resursima i propis je kojim se uspostavlja veći stepen transparentnosti u javnom sektoru. Mogućnost da su na jednom mjestu sadržani podaci o zaposlenim u organima uprave i institucijama sama po sebi pruža dojam otvorenosti rada organa uprave i institucija, smanjuje mogućnost zloupotrebe i ulijeva povjerenje građana u rad javne uprave” istakla je ministrica pravde i uprave u Vladi KS Lejla Brčić te najavila stvaranje šireg zakonskog okvira koji će obavezati javni sektor na javnosti dostupno poslovanje u svim njegovim segmentima.

Kako bi se izbjegle dileme o mogućoj ugroženosti prava na privatnost važno je imati na umu da se budžet, odnosno finansijski planovi organa i institucija na koje se odnosi ova Odluka, donose ili potvrđuju od strane
zakonodavne i izvršne vlasti, uz nužno poštivanje principa transparentnosti utroška javnih sredstava.

S obzirom da se budžetska i sredstva vanbudžetskih fondova sredstva formiraju iz poreza i drugih prihoda koje plaćaju građani, nesumnjiva je potreba upoznavanja građana sa načinom trošenja tih sredstava, pa i u
domenu zapošljavanja u javnom sektoru, kao jednoj od najvećih potrošačkih stavki budžetskih i vanbudžetskih sredstava, dodaje se u saopćenju.

Kao korisnici javnih sredstava zaposleni u javnom sektoru, stoga ne mogu uživati isti stepen zaštite privatnosti kao što je to moguće u privatnom sektoru. U ovakvi slučajevima, javni interes se stavlja iznad privatnog.

NEMA KOMENTARA